Ingen ceremoni

Ingen Ceremoni

Det sker en sjælden gang, at man som bedemand møder et ønske om slet ingen opmærksomhed. Det skal man naturligvis respektere, men samtidig skal de efterladte også gøres opmærksomme på, at man med bare en meget, meget lille ceremoni kan gøre noget stort og betydningsfuldt for måden at gå videre ud i livet på.