Hvad gør jeg?

Hvad gør jeg?

Hvis du nu for første gang står med ansvaret for en begravelse, kan følgende hjælpe dig til at få et overblik over det, du rent praktisk skal igennem:

 

Kontakt en bedemand

Når et liv er slut, går der ikke lang tid før spørgsmålene står i kø. Et sted at henvende sig for svar er hos en bedemand. Han eller hun kommer til at hjælpe jer med at træffe mange
betydningsfulde beslutninger. Lad mavefornemmelsen råde og ring evt. videre, hvis den første ikke
“virker rigtig” for jer.

 

Giv tid til tanker

Tænk dig om - så godt du kan. Hvis dødsfaldet er ventet, kan det være, at I allerede er afklarede på
mange områder. Det modsatte kan også være tilfældet. Under alle omstændigheder er tankerne vigtige
og behøver tid…

Noget af det, som det kan være rart at have tænkt over, inden I mødes med bedemanden, kan du læse
om her.

 

Samtalen med bedemanden

Bedemanden kommer på besøg, eller I mødes hos hende/ham. Det vil typisk være samme dag eller
dagen efter. Forvent at mødet varer 1-2 timer. Formålet er basalt set at aftale alt, hvad der skal ske i forbindelse med kisteilægningen og højtideligheden, men en god bedemand vil også tage sig tid til at lære jer og afdøde at kende. Det er udgangspunktet for at kunne hjælpe med en personlig begravelse. Læs mere om samtalen her.

 

Afdøde bliver lagt i kiste

I hjemmet

Hvis jeres elskede er død hjemme, på hospice eller plejehjem, kommer bedemanden her med kisten. I
hjemmet kan der være en god proces i, at vente til dagen efter. I forbindelse med ilægningen har mange
lyst til at synge en sang eller salme, bede et fadervor, drikke en skål eller sige et par ord. Det kaldes “at
synge ud” - om man så synger eller danser tango. Det handler om at tage vare på den stund, som for
mange er sidste gang man ser afdøde.

Til sidst kører bedemanden kisten til kapellet, hvor kisten står køligt indtil begravelsen. Men det kan også være muligt at beholde kisten med afdøde i hjemmet.

I Sygehuskapellet

Dør man på sygehuset, vil personalet her ofte tilbyde pårørende en udsyngning på afdelingen.
Bedemanden henter siden afdøde i sygehusets kapel, hvor han sammen kapelpersonalet giver afdøde eget tøj på og lægger i kiste. Kisten køres til kapellet tættest på kirken, hvor begravelsen eller bisættelsen senere skal være. Her er det muligt for familien og andre nærtstående at se afdøde ligge i kisten… Det kan være rart og betryggende, når I sidder i kirken. Det er naturligvis også muligt at få kisten kørt til hjemmet, hvor afdøde står i stedet for. Enten i nogle dage eller indtil begravelsen. Særligt ved pludselige og uventede dødsfald, kan dét at have afdøde i sin nærhed, være et stor hjælp til at "forstå" eller blot "fatte".

 

Begravelsen/Bisættelsen

På dagen for ceremonien bliver kisten stillet frem i kirken (eller der, hvor ceremonien skal ske) ca. to
timer før højtidligheden. Hvis jeg er jeres bededame, vil jeg ofte være tilstede i kirken/kapellet en halv time før ceremonien starter.   Ved en bisættelse venter jeg efterfølgende ved rustvognen, hvor jeg efter
bedeslagene og afskedsroser kører kisten til krematoriet.

 

Urnenedsættelse - Kun efter bisættelse

Ca 1 uge efter begravelsen er urnen klar. Alt efter, hvad I har aftalt med bedemanden, henter I selv urnen
på krematoriet, eller bedemanden sørger for, at urnen kommer til den pågældende kirkegård eller hjem til jer, hvis I har ønsket askespredning over vand. Imellemtiden har I eller bedemanden aftalt et tidspunkt med graveren for urnenedsættelsen.