Priseksempler

Priseksempler

Begravelser er generelt ikke billige. Og desværre kan det også være svært at gennemskue priserne. Jeg gør, hvad jeg kan for at gøre det så nemt og overskueligt som muligt. Derfor er min pris f.eks. ikke 995kr
men 1000kr. Dels synes jeg det er nemmere at regne med. Dels synes jeg det giver et mere reelt og overskueligt billede af den endelige pris.

Du skal passe på med at tro, at du nemt kan sammenligne den ene bedemand med den anden på deres priser. Der er f.eks. meget stor forskel på, hvad honoraret indebærer. Om der i prisen indgår udlæg til
blomster, kremering, gravsten, annoncering og mindesammenkomst. Om kørslen er sat urealistisk lav og derfor medfører mange ekstra kørte km. Om der er “skjulte” udgifter i form af ydelser, man i praksis ikke har lyst til at undvære som f.eks. at bringe blomster tilbage på graven efter kisten er kørt til kremering.

Du kan finde alle mine priser her på hjemmesiden, ligesom jeg også har lavet et par priseksempler, du kan lade dig vejlede af. Mit mål er ikke at være billigst, men heller ikke tage mig betalt for mere end de ydelser I får. Mit mål er at være bedst… for jer.

Jeg får i nogle tilfælde provision fra leverandøren, men prisen for jer vil altid være den samme.

Bisættelse

Den I har mistet er død i eget hjem og skal hentes her. Bisættelsen finder sted i Kapellet på Vestergade. Urnen nedsættes på et traditionelt urnegravsted på Vestre Kirkegård.
Honorar: 3800 kr

Jeg  kommer med kisten, og sammen lægger vi afdøde her i. Jeg hjælper måske med en lille mindestund. Kører kisten til kapellet på Vestre.
1000 kr

Al kørsel forbunden med bisættelsen.
1500 kr

Urne
850 kr

Kiste med polstring
6000 kr

Offentlig begravelseshjælp
(født før 1/4 1957)
-1050 kr

Samlede udgifter til bedemanden
12.100 kr

 

Udlæg for kremering
2675 kr

Udlæg for kistepynt
1800 kr

Udlæg for gravsten
3500 kr

Udgifter til Kirkegård og gravsted
650 kr

I alt: 20.725 kr

Bisættelse

Den I har mistet ligger på sygehuset i Skejby. Bisættelsen finder sted på en lørdag fra en kirke i Silkeborg eller omegn. I henter selv urnen på krematoriet og har valgt askespredning.
Honorar: 3800 kr

Jeg bringer kisten til Skejby, hvor jeg sammen med personalet i kapellet giver afdøde det tøj på, som I ønsker. Kører herefter kisten til kapellet på Vestre.
1000 kr

På dagen for begravelsen køres kisten til kirken og sættes frem mindst 2 timer før ceremonien.
600 kr

Al kørsel forbunden med begravelsen
2900 kr

Urne
850 kr

Kiste med polstring
6000 kr

Weekendtillæg
600 kr

Offentlig begravelseshjælp
(født før 1/4 1957)
-1050 kr

Samlede udgifter til bedemanden
14.700 kr

 

Udlæg for kremering
2675 kr

Udlæg for afhentning af urne
200 kr

Udlæg for kistepynt
1800 kr

Udlæg til Kapellet i Skejby
400 kr

 

I alt: 19.775 kr

Begravelse

Den I har mistet er død på et plejehjem i Silkeborg/omegn og skal hentes her. I vælger et traditionelt enkelt gravsted.
Honorar: 3800 kr

Jeg og en medhjælper kommer med kisten  og  lægger afdøde heri. Jeg hjælper måske med en lille mindestund. Kører kisten til kapellet på Vestre.
1600 kr

På dagen for begravelsen køres kisten til kirken og sættes frem mindst 2 timer før ceremonien.
600 kr

Al kørsel forbunden med begravelsen
1500 kr

Kiste med polstring
7000 kr

Offentlig begravelseshjælp
(født før 1/4 1957)
-1050 kr

Samlede udgifter til bedemanden
13.450 kr

 

Udlæg for Kistepynt
1800 kr

Udlæg for gravsten
5000 kr

Udgifter til kirkegård og gravsted
4000 kr

I alt: 24.250 kr