Min Sidste Vilje

Min Sidste Vilje

Hjælp dine pårørende

For mange af os er døden kun noget vi forholder os hypotetisk til… Det er ligesom ikke noget, der sker for os jo… eller for dem vi er tættest på!

For andre forholder det sig anderledes. Måske fordi døden ikke længere er til at komme udenom i forbindelse med alvorlig sygdom, eller fordi et tidligere dødsfald har sat tanker igang og været grobund for lysten til at være lidt på forkant.

Hvad end der ligger til grund for at ville forholde sig til den død og begravelse, der uden tvivl venter os alle, vil det altid være en hjælp for dem vi lader tilbage. I øvrigt er det jo paradoksalt, at vi forholder os mindre til vores egen begravelse -vores allersidste aftryk i denne verden, end til hvorvidt tv’et i stuen skal være 48 eller 50 tommer. Ved selv at tage stilling letter vi vores efterladte, idet vi lader dem vide, at “de gør det rigtigt”… Vi har givet den nogle pejlemærker, som hjælper dem til at skabe præcis den afslutning, som du selv ville have ønsket den.

I bl.a. afsnittet “tid til overvejelse” kan du læse nogle af de tanker, jeg synes, det er værd at gøre sig. Men husk, at det er din begravelse, så det er hensynet til dig og dem du efterlader, som vejer tungere end alt
andet.

Min sidste vilje

Hvis du har lyst, kan du også lade dig inspirere af mit udkast til en “sidste vilje”. Du kan nemt udfylde den online her på siden, og sende den direkte til dine nærmeste. Er du mere til pen og papir, kan du udskrive den som pdf ved at trykke på knappen  "Print PDF Min Sidste Vilje" nedenfor. Udfyld dokumentet og giv det til dine nærmeste eller opbevar det et sted, hvor du ved dine efterladte vil finde det.
Det er meget vigtigt, at dine efterladte ved, at papiret findes og hvor!
Det er nemlig ikke sjovt at finde under oprydningen efterfølgende, når begravelsen er overstået og ikke står til at ændre.

Husk også at datere et sådan dokument og forny det, efterhånden som dine ønsker måske forandrer sig.

 

Min sidste vilje

Udfyld online og send til dine nærmeste pr. email

Det er mit håb, at mine efterladte efter bedste evne vil forsøge at imødekomme følgende ønsker:

Navn

CPR nr

Email

PRAKTISKE OPLYSNINGER:

Jeg er medlem af folkekirken
Jeg har en opsparing hos Elysium
Jeg har en opsparing hos Begravelse Damark
Jeg er medlem af Sygesik.Danmark
Jeg ønsker at være organdonor

Jeg er medlem af fagforening/forsikringsselskab/trossamfund e.a.

Jeg har skrevet testamente som findes:

VED KREMERING:

Jeg ønsker efter min død at blive kremeret

Jeg vil gerne at min urne nedsættes på kirkegården:

Jeg ønsker at asken nedsættes:
I anonym fællesplæne ("de ukendtes")
I kendt fællesplæne med sten
I kendt fællesplæne uden sten
På et alm. urnegravsted
På alm. Kistegravsted
På et eksisterende gravsted

Afd/rk/nr:

Skovkirkegård
Stilles i Kolombarium/Urnemur
Spredes over åbent vand

Evt. i nærheden af:

Hvis det kan lade sig gøre vil jeg desuden gerne:

VED BEGRAVELSE:

Jeg ønsker efter min død at blive begravet

Jeg vil gerne begraves på kirkegården:

Jeg ønsker at kisten:
Nedsættes i fælles kisteplæne med sten
Nedsættes i fælles kisteplæne uden sten
Nedsættes i nyt kistegravsted
Nedsættes i eksisterende kistegravsted

Afd/rk/nr

Hvis det kan lade sig gøre vil jeg desuden gerne:

HØJTIDLIGHED:

Jeg ønsker ingen højtidlighed

Jeg ønsker en højtidlighed afholdt i:

Jeg ønsker en præst og gerne præsten:

Jeg ønsker kun de allernærmeste ved min begravelse

Jeg ønsker følgende sange/salmer sunget:

Andet ønske til musik i kirken:

Jeg ønsker at man samles efter begravelsen
Jeg ønsker en dødsannonce i avisen

Gerne i avisen/aviserne:

KISTEN

Jeg vil gerne have mit eget tøj og linned:

Jeg vil gerne have dette med mig i kisten:

Jeg vil gerne synges ud

Pynten på kisten må gerne indeholde:

Jeg ønsker en almindelig hvid kiste

Jeg ønsker en kiste i farven:

Jeg ønsker en kiste i træsorten:

URNEN

Jeg ønsker en urne i farven:

Jeg har en urne (6l som kan forsegles)

Jeg ønsker at urnen skal være af:
biomateriale
Papir
Ler
Glaseret keramik
Træ
Andet

ØVRIGE ØNSKER

KONTAKT

Jeg ønsker, at I er særligt opmærksomme på, at følgende får besked om min død:

Jeg ønsker, at I kontakter bededame Christina Johnsen
Udgårdsvej 53, 8600 Silkeborg
Tlf. 2895 1369 / kontakt@silkeborgsbededame.dk
www.silkeborgsbededame.dk
Ja
Nej

Jeg bekræfter hermed at ovenstående er mine ønsker:
Mit navn:

Dags dato:

Ja, jeg bekræfter at dette er mine ønsker

Send mine ønsker til pårørende på følgende emails:Når du trykker send, sendes dine ønsker på mail til dig, dine valgte pårørende og Christina Johnsen.